Kerstnachtdienst, een echte traditie

Bij het prachtige sfeerbeeld van een witte kerst hoort zeker een kerstnachtdienst. Dit is een eredienst die wordt gehouden op 24 december en/of de nacht daarna. Deze dienst staat volledig in het teken van de geboorte van Jezus Christus. Door de kerstnachtdienst te vieren, distantieer jij je dus even van alles waar Kerstmis vandaag de dag om draait: cadeaus, veel eten, versierde dennenbomen en dergelijke.

Toch trekken mensen die normaal gezien geen fervente kerkgangers zijn, rond de kerstperiode wél naar de kerk. Daarom worden de meeste kerstnachtdiensten ingeluid met een korte predicatie, gericht naar mensen die weinig kennis bezitten over het volledige katholieke gebeuren. Het is noemenswaardig hoe Jezus’ geboorte in de kerkelijke kalender geen speciale plaats kreeg. En toch werd ze wel gevierd.

Kerstchristusmis

Volgens het christendom is Pasen (de dag waarop christenen vieren dat Jezus opstaat uit de dood) een veel belangrijkere dag dan Kerstmis. Vanwege de achterliggende gelovige betekenissen blijft Kerstmis een dag die gevierd wordt door zowel gelovigen als atheïsten. Wist je overigens dat het woord ‘Kerstmis’ eigenlijk ‘Christus-mis’ betekent? Toch komt ook het ‘kerst’-deel van het woord ‘Kerstmis’ uit een achterliggende gelovige boodschap: het kerstenen. Dat betekent namelijk het “christelijk maken”. 

Authentiek katholiek: de kerststal

Rond de kerstperiode staat er naast veel kerken een kerststal. Deze toevoeging maakt het kerstachtige straatbeeld nog idyllischer. De kerststal stelt de geboorte van Jezus voor. De daarbijhorende belangrijke figuren – gemaakt uit gips of hout – bevinden zich in de kerststal, samen met een beeld van Jezus in een kribbe. Een bekende kerststal is ongetwijfeld het werkstuk dat zich bevindt op het Sint Pietersplein te Rome. Deze stal bestaat sinds 1982 en heeft elk jaar heel wat bekijks. Sommige gezinnen plaatsen ook een kerststal – in miniatuurvorm welteverstaan – voor hun kerstboom.